Jak převést vitamín a palmitát iu na mikrogramy

Vitamin A je dostupný v různých formách, včetně retinolu, retinylacetátu a retinylpalmitátu. Vitamin A se měří v obou mezinárodních jednotkách – běžně zkracuje IU – a mikrogramy. Vitamín A je vitamín rozpustný v tucích, který způsobuje předávkování častěji než vitamíny rozpustné ve vodě. Proto je při stanovení dávky vitamínového přísunu prospěšné vědět, jak převést měření retinylpalmitátu z IU na mikrogramy.

Vyhledejte množství palmitátu vitaminu A na tabulce s údaji o výživových hodnotách.

Vynásobte množství vitaminu A palmitátu v IU o 0,55, abyste zjistili množství v mikrogramu. Například 100 IU palmitátu vitaminu A odpovídá 55 mcg.

Zkontrolujte svou práci vydělením množství vitaminu A palmitátových mikrogramů ekvivalentním množstvím v IU. Kvocient bude 0,55, pokud správně převedete IU na mikrogramy. Například pokud jste zjistili, že 200 IU palmitátu vitaminu A je ekvivalentní 110 mcg, měli byste zkontrolovat svou práci rozdělením 110 mcg na 200 IU. Podíl je 0,55, což znamená, že 110 mikrogramů vitaminu A palmitátu je ve skutečnosti ekvivalentní 200 IU vitaminu A palmitátu.